Image description

एक सातसम्मको मौसम पूर्वानुमान गर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तयारी, मौसमजन्य विपतका घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा