Image description

रूसको ओरेनबर्ग शहरमा शुक्रबार आएको ‘घातक’ बाढीबाट बचाउन ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिदै